Gentiana verna group

door Herman Mylemans

printable version (This will open up a pdf-file in a new window!)

Gentiana bavarica

Gentiana bavarica ssp. bavarica

Gentiana bavarica var. subacaulis

Gentiana brachyphylla

Gentiana brachyphylla ssp. brachyphylla

Gentiana brachyphylla ssp. favratii

Herkomst

Alpen, Frankrijk,Italië, Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Joegoslavië

1500 – 3600 m

Europa

1600 - 3500 m

Centrale Alpen
Oostenrijk, Zwitserland

2500 - 2700 m

Alpen, Pyreneeën, Sierra Nevada, Karpaten

Turkije, Marokko, Spanje, Frankrijk Italië,  Zwitserland, Duitsland, Roemenië, Joegoslavië

1800 - 4200 m

Alpen, Pyreneeën,
Sierra Nevada,

1800 - 4200 m

Pyreneeën, Alpen, Karpaten,

Turkije, Frankrijk Italië,  Zwitserland, Oostenrijk, Roemenië,

2000 - 2800 m

Rozetten

neen

neen

neen

ja

ja

ja

Bladeren

week

week

week

week

leerachtig

 - vorm

+ omgekeerd
   eivormig,
   spatelvormig

+ 1,5-5 mm breed
+ top stomp tot
   rond

+ rand glad, geen
   haartjes,
   kraakbeenachtig

+ duidelijk 1 nerf

+ versmalling basis

+ dwarsdoorsnede

+ spatelvormig of
  verkeerd eivormig

+ 2 x zo lang als
   breed
+ breedst eerste
   derde van blad

+ rand glad, geen
   haartjes

+ dwarsdoorsnede

+ cirkelvormig


+ > 2 x zo lang als
   breed


+ rand glad, geen
   haartjes


+ dwarsdoorsnede

+ diamantvormig
   tot bijna
   cirkelvormig

+ < 2x zo lang als
   breed

+ 4-6 mm breed

+ top spits
+ randen glad
   kraakbeenachtig

+ duidelijk 1 nerf

+ < 1 cm lang
+ 1,5-3 x langer
    dan
    stengelbladeren

+ diamantvormig
+ 5-9 mm breed

+ top bijna stomp

+ omgekeerd
   eivormig tot bijna
   cirkelvormig


+ 5 mm breed

+ top is rond

+ 3 nerven

 - lengte

3 -10 mm

10  tot 15 mm

<10 mm

5 -11 mm

10  -12 mm

15  mm

 - inplanting

los

3-4 bladparen

dakpansgewijs

redelijk los ingekapseld

dakpansgewijs

dakpansgewijs

 - kleur

groen, glanzend

geel groen

geel groen

licht groen

donker groen

Bloemkelk (calyx)

 - steel

+ 2-5 paar ver uit
   elkaar

+ bladeren naar
   boven toe groter
   in omvang

+ kort

+ geen

+ steel uit rosette

+ 0-1-2 paar
   stengelbladeren

+ smaller en spitser
   naar boven toe

+ 5-6 x 2-3mm

+ eivormig

+ top stomp

+ meer
   rechtopstaand

+ steel uit rosette

+ smaller en spitser
   naar boven toe

+ steel uit rosette

+ smaller  naar
   boven toe

 - vorm

+ 15-18 mm

+ buis iets
   trechtervormig
   2-3 mm breed

+ kleine vleugels

+ trechtervormig,
   buisvormig
+ vleugels  1-2 mm+ 10-12 mm lengte

+ buisvormig  2-
   5 mm breed

+ <1/2 kroon

+ hoekig

+ ongevleugeld of
   zeer klein

+ 10 mm
+ ongevleugeld of
   zeer klein
+ ½ kroon

+ sinus rond

+ lengte  15 mm
+ 1/3 ingesneden
+ sterk gevleugeld

 - kelktand

+ 6-8 mm


+ lancetvormig

+ top zeer puntig

+ 5-6 mm lang


+ lancetvormig en
   spits

+ 2-3 mm

+ lancetvormig

+  top iets langer
   spits soms kort

+ 2 mm

+ lancetvormig

+ lang, niet sterk
  gepitst      - kleur

iets violet

diep blauw

zacht groen blauw

Bloemkroon (Corolla)

- lengte

20-33 mm

25 mm lang

10-20 mm

30-35 mm

25-35 mm

- vorm

+ bordvormig

+ bordvormig

+ bordvormig

+bordvormig met
  lange buis

+ bordvormig met
   lange buis

+ bordvormig met
   lange buis

- kleur

+ donkerblauw met
   lichtblauwe basis

+ diepblauw

+ diepblauw met
   wit centrum

+ diepblauw

+ groenblauw met
   wit centrum

+ blauw met wit
   centrum en
   strepen

- wimpel
  (plicae)

+ 1,5-2,5 mm

+ 2 tanden

+ 1,5-2,5 mm

+ 2 tanden

+ 2-3 mm

+ elliptisch, stomp

+ 3 tot 4 tanden

- bloemblad
  (petal or
   lobe)

+ 8-15 mm

+ eivormig, oblong

+ top scherp tot
   rond

+ rand getand
  (entire to erose)


+ 5 stuks

+ 5 stomp

+ 5 stuks

+ 8-12 x 3-5 mm

+ 2x of meer langer
   dan breder
   (oblong)

+ breedste punt
   onder de helft
   (eivormig)

+ basis smal

+ top stomp,5 stuks

+ 7-9 x 4-5 mm

+ breed eivormig

+ horizontaal

+ bijna zo lang als
   breed


+ 5 stuks

+ rond, driehoekig+ zo breed als lang
   of breder


+ 5 stuks

Chromosomen

2n=2x=28, 28+o-3B,30, x=14,15

2n=28

2n=30

2n = 28

2n = 2x =  28,
28+ O-2B, 30, x=12, 14, 15

2n = 2x = 28,
28+ O-4B, 28-30, 28-32,30, 32, x=14, 15,16

Standplaats

zon

zon, halfschaduw

zon, halfschaduw

zon, halfschaduw

zon, halfschaduw

Grondsoort

zuur/vochtig

neut,zuur/ vochtig

neut / vochtig
silicaat, morene

zuur / doorl

zuur / neutraal

kalk, vochtig

Hoogte/Bloei

4-20 cm /6-9

4-20 cm/ 7-8

             /7-8

3-6 (-15) cm / 7-9

4 cm / 6-8

5-10 cm /

Gentiana bavarica

Gentiana bavarica ssp. bavarica

Gentiana bavarica var. subacaulis

Gentiana brachyphylla

Gentiana brachyphylla ssp. brachyphylla

Gentiana brachyphylla ssp. favratii


Gentiana pumila

Gentiana pumila ssp. delphinensis

Gentiana pumila ssp. pumila

Gentiana verna ssp. tergestina

Herkomst

Alpen, Pyreneeën, Apennijnen

1800 - 2450 m

Z.-,W-Alpen, O.-Pyreneeën

1000 – 2800 m

Oost-Alpen,

Frankrijk, Italië,  Oostenrijk

1250 – 2500 m

Dolomieten, N.- en W.- Balkan,

Z-W Bulgarije, Italië

400 - 2600 m

Rozetten

ja

ja

ja

ja

Bladeren

week

 - vorm

+ lineair,
   lancetvormig

+1,5-2,5 mm breed

+ top spits

+ randen sterk
   behaard

+ duidelijk 1 nerf

+ lineair,
   lancetvormig,zeer
   spits

+ 2,5-3,5 mm
   breed

+ 4 x langer dan
   breed (1-3 cm)

+ smal,
   lancetvormig,
   spits

+ 4 x zo lang als
   breed (4-12mm)

+ smal
   lancetvormig,
   gespitst (<90°)

 - lengte

 8-12 mm

10-14 mm

15-16 mm

 - inplanting

horizontaal

horizontaal

horizontaal

horizontaal

 - kleur

groen

groen

licht groen

groen

Bloemkelk (calyx)

 - steel

+ 1-3 paar
   bladeren kleiner
   naar boven toe

+ korter

+ 1-3 paar
    bladeren kleiner
    naar boven toe

 - vorm

+ 11-12 mm lang

+ 2-5 mm breed

+ hoekig, kleine
   vleugels

+ 16-20 mm lang

+ 11-14 mm lang

+ vleugels 4 mm

 - kelktand

+ 4-8 mm

+ lineair-
   lancetvormig

+ top iets langer
   puntig

+ lange kelktanden

+ lineair-
   lancetvormig

+ top iets langer
   puntig

+ lange kelktanden

+ lineair-
   lancetvormig

+ top iets langer
   puntig

+ 18-24 mm

+ lancetvormig

+ top spits

 - kleur

geel groen

overwegend groen

overwegend groen

groen

Bloemkroon (Corolla)

- lengte

15-25 mm

40-46 mm

- vorm

+ bordvormig

+ bordvormig

+ bordvormig

+ bordvormig

- kleur

donker blauw met zacht geel-groene buis

donkerblauw met wit centrum

donkerblauw met wit centrum

donker blauw
   violet

- wimpel
  (plicae)

+ 1,5-2,5 mm

+ 2 tanden

geen

- bloemblad
  (petal or
   lobe)

+ 5-8 x 2,5-4 mm

+ eivormig tot
   ellipsvormig

+ randen getand
   (erose)

+ smalle basis

+ top stomp
+ 5 stuks

 + top scherp
+ 5 stuks

+ top spits (<90°)+ 5 stuks

Chromosomen

2n=20, 21

2n=28,x=14

2n=20, x=10

2n = 2x = 28, 28+O-2B, 30, x=14,15

Standplaats

zon, halfschaduw

zon, halfschaduw

zon, halfschaduw

zon, halfschaduw

Grondsoort

kalk

kalk/doorl

Hoogte / Bloei

15 cm / 6-9

3 - 10 cm / 4-8

 3 - 10 cm / 4-8

4 -12 cm / 5-6

Gentiana pumila

Gentiana pumila ssp. delphinensis

Gentiana pumila ssp. pumila

Gentiana verna ssp. tergestina


Gentiana verna

Gentiana verna ssp. verna

Gentiana verna ssp. balcanica

Gentiana verna ssp. pontica

Gentiana verna var. angulosa

Herkomst

Europese bergen, China, Rusland

320 - 3660 m

Alpen, Pyreneeën, Balkan

320 - 3500 m

Balkan, Turkey, Joegoslavie, Bulgarije, Albanië, Griekenland

1800 - 2250 m

Centraal- en O.-Balkan, Kaukasus, Armenië, Altai

1830 - 3660 m

Klein-Azië, Kaukasus, Siberië, Mongolië

 - 3300 m

Rozetten

ja

ja

ja

ja

ja

Bladeren

week

week

week

week

week

 - vorm

+ 2-3 x zo lang
   als  breed

+ 3-8 mm breed

+ lancetvormig,
   smal elliptisch

+ top scherp
+ rand kleine
   kegeltjes
   (papillen) of
   haartjes (ciliate)

+ duidelijk 1 nerf

+ 2-3 x zo lang
   als  breed

+ 3-8 mm

+ lancetvormig,
   elliptisch,  
+ top gespitst

+ 3 nerven

+ breed eivormig

+ < 2 x zo lang als
   breed

+ 2 x zo lang als
   breed

+ breed eirond,
   stomp (>90°)

+ 3 tot 4 x zo lang
   als breed

+ lancetvormig,
   elliptisch
+ top gespitst

 - lengte

8-20 mm

7-20 mm

20-50 mm

10-20 mm

 - inplanting

tegenover elkaar

 - kleur

groen

groen

groen

donker groen

Bloemkelk (calyx)

 - steel

+ stengelbladeren
   1-3 paren

+ kleiner (2 tot 3x)
   naar boven toe

+1-3 paar bladeren

+ kleiner naar boven toe

+ stengelbladeren
   kleiner

 - vorm

+ 12-22 mm lang

+ vleugels op de
   hoeken

+ buis urnvormig
    4-7 mm breed

+ 10-20 mm
+ vleugels 1-2 mm

+ urnvormig,

+ urnvormig,

+ vleugels 2 mm


+ vleugels 2-4 mm

+ 5 sterke
   vleugels van
   4 mm over heel
   de kelk

 - kelktand

+ 4-5 mm lang

+ lancetvormig
+ top iets langer
   puntig

+ 3-6 mm lang

+ lancetvormig
   gespitst


+ lancetvormig
   gespitst

 

 - kleur

licht groen- blauw met witte lijn in iedere holte (sinus)

groen

donker purper

Bloemkroon (Carolla)

- lengte

15-25 mm

15-25 mm

28-37 mm

30-35 mm

- vorm

+ bordvormig

+ bordvormig

+ bordvormig

+ bordvormig

+ bordvormig

- kleur

+ diepblauw met
   zacht geel-
   groene buis

+ wit center

+ azuurblauw

+ wit center

+ groenblauw

+ donker blauw

+ wit center

+ blauw

+ wit center

- wimpel
  (plicae)

+ 1,5-2,5 mm

+ rand 2-5 tanden

- bloemblad
  (petal or
   lobe)

+ eirond, stomp
   (>90°)

+ 8 tot 10 mm
   lang

+ top puntig

+ basis nauw

+ 5 stuks

+ eirond, stomp
   (>90°)

+ iets gedraaid
   7 tot 12 mm
   lang

+ 5 stuks


 

+ top puntig


+ 5 stuks

+ stomp (>90°)
+ 5 stuks

+ eivormig

+ 10-16 mm lang
+ 5 stuks

Cromosomen

x=14

2n = 2x = 24,28, x=12,14

2n = 2x = 30, x=15

2n=30

2n = 30

Standplaats

zon, halfschaduw

zon, halfschaduw

zon, halfschaduw

zon, halfschaduw

zon, halfschaduw

Grondsoort

kalk, neutraal / vochtig

kalk,neutraal / vochtig leem

kalk / doorl

kalk / vochtig

zuur / vochtig, lava

Hoogte/Bloei

2 - 20 cm / 5-9

3  - 10 cm / 4-6

10 cm

10 cm

6 -10 cm / 4-5  

Gentiana verna

Gentiana verna ssp. verna

Gentiana verna ssp. balcanica

Gentiana verna ssp. pontica

Gentiana verna var. angulosa


Gentiana verna ssp. oschtenica

Gentiana orbicularis

Gentiana rostanii

Gentiana sierrae

Gentiana uniflora

Herkomst

W. Kaukasus

1700 - 3000 m

Noord-Alpen

Roemenië

1800 - 2400 m

Pyreneeën, W.-Alpen

1700 m

Sierra Nevada Spanje

2100 - 3500 m

S. Siberië (Altaï) Mongolië

800 - 2700 m

Rozetten

ja

ja

neen

ja

ja

Bladeren

week

week

 - vorm

+ lancetvormig,
   smal elliptisch

+ 3-8 mm breed

+ 2-3 x zo lang
   als  breed

+ top scherp
+ rand kleine
   kegeltjes
+ duidelijk 1 nerf

+ eirond, bijna rond,

+ 8 mm breed

+ top rond of rond
   en scherp

+ rand is gekamd

+ lineair, smalle
   uitgerokken cirkel
   (oblong)

+ 2,5-5 mm breed

+ kruipende takken  
  1-3

+ 4 x zo lang als
   breed
+ duidelijk 1 nerf

+ breed
   diamantvormig tot
   breed elliptisch

+ 3-6 mm breed

+ top rond, stomp

+ 3 nerven

+ breed eivormig
   naar lancetvormig

+ top stomp

 - lengte

8 - 20 mm

10 mm

8 - 20 mm

6 - 10 mm

20 - 40 mm

 - inplanting

onderste gedrongen, bovenste losser

 - kleur

groen

licht groen

grijs groen

geel groen

Bloemkelk (calyx)

 - steel

+ stengelbladeren
   1-3 paren

+ kleiner (2 tot 3x)
   naar boven toe

+ stengelbladeren
   2-4 paar

+ 6-12 x 2-3mm

+ stengelbladeren
  ovaal lancetvormig
  kleiner dan
  basisbladeren

+ stengelbladeren
   kleiner

+ onder kelk gelijk
   schutbladeren

+ deel stengel kaal

 - vorm

+ 12-22 mm lang

+ vleugels 2 mm

+ buis urnvormig
    4-7 mm breed,

+ 20 mm

+ vleugels 2 mm

+ 12-16 mm
+ vleugels 2-3 mm
+ 1/3 kroon

+ buis 2-3 mm

+ kelk trechtervorm

+ 12-14 mm lang

+ vleugels 2 mm

+ buis smal
   klokvormig

+ 30 mm

+ buisvormig

+ vleugels gegolfd

 - kelktand

+ 4-5 mm lang

+ lancetvormig
+ top iets langer
   puntig

+ driehoekig,
   lancetvormig

+ top iets langer
   puntig

+ 6-7 mm

+ lancetvormig

+ top iets langer

   puntig

+ driehoekig

+ top stomp

+ sinus opeens
   afgerond

+ 6-9 mm

+ breed driehoekig

+ top scherp

 - kleur

licht groen)

geel-groen

groen blauw

groen

Bloemkroon (Corolla)

- lengte

50 mm

35 mm

25-30 mm

20 mm lang

55 mm

- vorm

+ bordvormig

+ bordvormig

+ plat bord

+ bordvormig

+ plat bord

- kleur

+ geel

donker blauw en de buis violet

+ donker blauw

+ buis zacht
   geel-groen
  

+ blauw

+ buis lichter blauw
   naar onder toe wit

+ schitterend blauw

- wimpel
  (plicae)

+ 4x3 mm

+ breed
   lancetvormig

+ 1,5-2,5 mm

+ driehoekig vorm

+ 2 tandig top

+ 0,7 mm

+ afgeknot

+ 2 delige top

+ 3-5 mm

+ driehoekig

+ 2 delige top

- bloemblad
  (petal or
   lobe)

+ eirond, stomp
   (>90°)

+ 8 tot 10 mm
   lang

+ top puntig

+ basis nauw

+ 5 stuks

+ 10x9 mm

+ elliptisch

+ top stomp
+ 5 stuks

+ 6-10 mm

+ omgekeerd
   eivormig,
   uitgerokken
   cirkelvormig
   (oblong)

+ top stomp, 5 stuks

+ 7-8 mm

+ breed eivormig

+ top puntig+ 5 stuks

+ 15 x 7mm

+ eivormig

+ top stomp

+ horizontal


+ 5 stuks

Chromosonen

2n=30

2n=32

2n = 2x = 28+ O-2B, x = 14

2n = 30

2n = 26

Standplaats

zon, halfschaduw

zon, halfschaduw

Grondsoort

kalk / doorl

/  doorl

zuur / vochtig

zuur / vochtig

neutr / doorl

Hoogte/Bloei

8 cm / 7-9

4 cm / 7-9

10 - 16 cm / 6-9

7 cm / 6-8

15 cm / 6-8

Gentiana verna ssp. oschtenica

Gentiana orbicularis

Gentiana rostanii

Gentiana sierrae

Gentiana uniflora


Gentiana verna f. calycina

Gentiana terglouensis

Gentiana terglouensis ssp. terglouensis

Gentiana terglouensis ssp. schleicheri

Gentiana brentae

Herkomst

Bjelasica, Bosna & Herzegovina

2000 m

Z.-,O.-Alpen. Frankrijk, Italië, Zwitserland, Oostenrijk, Joegoslavië.

1200 – 1800 m

Z.-,O.- Alpen. Frankrijk, Italië, Zwitserland, Oostenrijk, Joegoslavië.

1900 – 2800 m

Zee Alpen, W.-Zwitserland

1200 – 2800 m

Brenta Groep in Italië

2040 - 2640 m

Rozetten

neen, korte uitlopers

neen

ja

neen

Bladeren

stijf

 - vorm

+ eivormig,
   lancetvormig

+ 1,5-3,5 mm

+ top spits en
   omgebogen

+ rand met haartjes en kraakbeenachtig

+ duidelijk 1 nerf

+ dwarsdoorsnede

+ ovaal, lancetvorm
 
+ 2-4 mm breed

+ top spits en
   omgebogen

+ rand met haartjes en kraakbeenachtig

+ duidelijk 1 nerf

+ dwarsdoorsnede

+ eivormig

+ 2,5-8 mm breed

+ top spits naar
   boven gekruld

+ even groot en
   dakpansgewijs

+ rand met haartjes

+ duidelijk 1 nerf

+ dwarsdoorsnede

+ diamantvormig

+ 1-4,5 mm breed

+ top iets afgerond


+ rand met haartjes en kraakbeenachtig

+  duidelijk 1 nerf

+ dwarsdoorsnede

 - lengte

3-6 mm

6  mm

5-8 mm

(2-) 3-4 (-8) mm

 - inplanting

heel dicht op elkaar zonder steel, overlappend

bladeren ietsje rechtop, overlappend, dakpansgewijs geen duidelijk rozet

bladeren rechtop, overlappend, dakpansgewijs wel duidelijk rozet

bladeren overlappend

 - kleur

mat groen

mat grijs groen

mat licht groen

mat grijsgroen

Bloemkelk (calyx)

 - steel

geen

geen

geen

kort

 - vorm

+ 10-14 mm

+ buis iets
   trechtervormig

+ hoekig met zeer
   kleine vleugels

+ 15 mm

+ buis

+ 10 mm

+ 10-14 mm

+ buis (3-4mm)iets
   trechtervormig

+ kleine vleugels

 - kelktand

+ 2-4 mm

+ lancetvormig

+ top iets langere
   spits

+ 0,3-0,5 keer de
   kelk

+ driehoekig,
   lancetvormig

+ 1/3 zo lang als
   kelk

+ basisvorm
   hoekig, grote
   scheiding tussen
   bladeren

+ 4-6 mm

+ lancetvormig

+ top iets langer
   puntig en iets
   naar binnen
   gebogen

 - kleur

groenig-paars

groenig-paars

groenig-paars

donker blauw

Bloemkroon (Carolla)

- lengte

20-35 mm

25 mm

15-25 mm

17-20 mm

- vorm

+ bordvormig

+ bordvormig

+ buis met bord

+ buis met bord

+ buis 1,3-2 x
   langer dan kelk

- kleur

+ donker blauw
   met zacht geel-
   groene buis

+ azuurblauw

+ blauw met wit
   centrum

+ buis is blauw en
   witter naar onder
   toe

+ donkerblauw

- wimpel
  (plicae)

+ 1,5-2,5 mm

+ dubbel getand

+ 2-3 mm

+ dubbel getand

gebogen

+ 1,5-2,5 mm

+ dubbel getand

- bloemblad
  (petal or
   lobe)

+ omgekeerd
   lancetvormig
+ top spits
+ opvallend lang


+ 5 stuks

+ 8-10 x 3-5 mm

+ eivormig, oblong

+ top stomp

+ rand getand
   (erose)

+ basis smaller
+ 5 stuks

+ 10 x 6 mm

+ eivormig
+ 5 stuks

+ ellipsvormig,
   sterk omgebogen
+ 5 stuks

+ 5-10 mm

+ ovaal

+ top rond

+ rand getand
   (erose)

+ 5 stuks

Cromosomen

2n=38,40

2n=40(38,42), x=10 (19,21), 2n=4x (2x)

2n=2x=30, 30-31,33,42, x=15,21

Standplaats

zon / halfschaduw

zon / halfschaduw

zon / halfschaduw

Grondsoort

kalk / doorl

kalk / doorl

kalk / doorl

dolomiet puin (zowel kalk als neutraal) / vochtig

Hoogte/Bloei

3 - 8 cm / 6-9

3 - 6 cm / 6-9

3 - 6 cm / 7-8

3 - 7 cm / 7-9

Gentiana verna f. calycina

Gentiana terglouensis

Gentiana terglouensis ssp.terglouensis

Gentiana terglouensis ssp. schleicheri

Gentiana brentae